STOWARZYSZENIE po pierwsze Rodzina

Bezpośrednia pomoc dziecku z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie - Szkoła - Poradnia

Stowarzyszenie

Powstało, aby świadczyć kompleksowe wsparcie głównie dla dzieci dotkniętych mózgowym porażenie dziecięcym i ich rodzin. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” i Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Aga” ściśle ze sobą współpracują zapewniając naszym uczniom edukację i rehabilitację, której tak bardzo potrzebują.  Stowarzyszenie obecnie prowadzi 5 ośrodków na Mazowszu: w Warszawie, Sochaczewie, Przasnyszu, Ostrołęce i Radomiu.

Szkoła

W naszej placówce uczą się dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Najczęściej jest to niepełnosprawność intelektualna  i ruchowa. Nasi uczniowie dotknięci są mózgowym porażeniem dziecięcym, różnymi zespołami genetycznymi, zaburzeniami neurologicznymi, metabolicznymi oraz zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nie do końca ustalonej przyczynie. Duża część naszych uczniów ma zaburzenia lub opóźnienie rozwoju poznawczego, społecznego, trudności komunikacyjne, zaburzenia rozwoju mowy, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji ruchowej, zaburzenia integracji sensorycznej. Nasi uczniowie uczą się w niewielkich (3-5 osobowych) klasach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Poradnia

Powstała 17 lat temu, by świadczyć usługi medyczne dzieciom z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Poradnia mieści się w jednym budynku razem ze szkołą.  Dzięki tej bliskości dzieci w jednym miejscu uczą się  i rehabilitują. Poradnia oferuje usługi świadczonych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzieci otoczone są bezpłatną opieką lekarza neurologa i lekarza rehabilitacji, a także mają zajęcia specjalistyczne z pedagogiem, psychologiem, logopedą i rehabilitantem.

Wydarzenia z życia naszej placówki...

Informacje dla Rodziców

W tym miejscu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez rodziców oraz inne zainteresowane naszą placówką osoby, a także istotne informacje na temat niepełnosprawności, działania różnych instytucji świadczących pomoc osobom nią dotkniętych itp.

Dla kogo jest ta placówka?

Nasza placówka przeznaczona jest dla uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszej szkole są uczniowie z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną różnego stopnia, a także różnymi zespołami genetycznymi i chorobami towarzyszącymi.

Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Aga”, w której nasi uczniowie realizują procedury w ramach NFZ i znajdują się pod opieką lekarza neurologa
i lekarza rehabilitacji.

Czy nauka w szkole jest bezpłatna?

Tak. Jesteśmy szkołą niepubliczną, ale działającą na prawach szkoły publicznej. Nauka w naszej placówce jest bezpłatna. Zajęcia w Poradni „Aga” są również bezpłatne, gdyż realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jakie zajęcia szkoła oferuje swoim uczniom?

Oprócz zajęć edukacyjnych uczniowie mają zajęcia rewalidacyjne, które wynikają z ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Oferujemy zajęcia z zakresu usprawniania widzenia, integracji sensorycznej, rehabilitacji, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapii logopedycznej i psychologicznej, a także dogoterapii, terapii zajęciowej i terapii ręki.

Jakie wymagania należy spełnić, aby zgłosić dziecko do szkoły?

Wystarczy złożyć wniosek do Dyrekcji o przyjęcie dziecka do szkoły i wypełnić formularz zgłoszeniowy.  Dziecko powinno posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jakie formalności należy spełnić, aby zapisać dziecko do Poradni „Aga”.

Rodzic musi dostarczyć do poradni skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu zatytułowane: Skierowanie do Ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci i młodzieży „Aga”.

Przyjaciele Placówki

Oddział ZPOW Hortex

Albo Sp. z o.o. Hurtownia drobiu

Piekarnia Cukiernia GAJDA

Kratki.pl – Kominki, Kratki

Gospodarstwo Sadownicze MB

P.H.U.B. „ŁUCZ-BUD” Sp. z o.o.

SBM ŁUCZNIK

Budowanie Stron www

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W NASZYM OŚRODKU.

Napisz do nas: radom@aga.org.pl

Stowarzyszenie “Po pierwsze rodzina”

Al. Wojska Polskiego 29,
01- 515 Warszawa
tel. 22 839 39 57
e-mail: warszawa@aga.org.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła”

26-600 Radom,
ul .Królowej Jadwigi 12
tel. +48 345 07 33
e-mail: radom@aga.org.pl